Календар за сезон 2018/2019

Календар за сезон 2018/2019

 

 

Лятно световно първенство
  Нове Место
  Смесена щафета (Младежи)   2018-08-24  16:30
  Смесена щафета   2018-08-24  19:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2018-08-25  12:45
  Младежи, Спринт, 10 км   2018-08-25  15:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-08-25  17:45
  Спринт 10 км, Мъже   2018-08-25  19:45
  Девойки, Преследване, 10 км   2018-08-26  11:45
  Младежи, Преследване, 12.5 км   2018-08-26  13:45
  Преследване 10 км, Жени   2018-08-26  16:15
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-08-26  18:00
 
Световно първенство
  Йостерсунд
  Смесена щафета   2019-03-07  17:30
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-03-08  17:15
  Спринт 10 км, Мъже   2019-03-09  17:30
  Преследване 10 км, Жени   2019-03-10  14:45
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-03-10  17:30
  Индивидуално 15 км, Жени   2019-03-12  16:30
  Индивидуално 20 км, Мъже   2019-03-13  17:10
  Спринтова щафета   2019-03-14  18:10
  Щафета 4х6 км, Жени   2019-03-16  14:15
  Щафета 4х7.5 км, Мъже   2019-03-16  17:30
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-03-17  14:15
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-03-17  17:00
 
Европейско първенство
  Раубичи
  Индивидуално 20 км, Мъже   2019-02-20  15:00
  Индивидуално 15 км, Жени   2019-02-20  16:30
  Спринтова щафета   2019-02-21  15:00
  Смесена щафета   2019-02-21  18:00
  Спринт 10 км, Мъже   2019-02-23  10:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-02-23  13:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-02-24  10:00
  Преследване 10 км, Жени   2019-02-24  12:00
 
Световна купа
  Поклюка
  Спринтова щафета   2018-12-02  13:00
  Смесена щафета   2018-12-02  15:30
  Индивидуално 20 км, Мъже   2018-12-05  15:15
  Индивидуално 15 км, Жени   2018-12-06  15:15
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-07  15:15
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-08  15:15
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-12-09  12:45
  Преследване 10 км, Жени   2018-12-09  15:45
  Хохфилцен
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-13  15:15
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-14  15:15
  Преследване 10 км, Жени   2018-12-15  12:30
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-12-15  15:45
  Щафета 4х6 км, Жени   2018-12-16  12:15
  Щафета 4х7.5 км, Мъже   2018-12-16  15:15
  Нове Место
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-20  18:30
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-21  18:30
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-12-22  16:00
  Преследване 10 км, Жени   2018-12-22  18:00
  Масов старт 15 км, Мъже   2018-12-23  12:45
  Масов старт 12.5 км, Жени   2018-12-23  15:30
  Оберхоф
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-10  15:30
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-11  15:30
  Преследване 10 км, Жени   2019-01-12  13:45
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-01-12  16:00
  Щафета 4х6 км, Жени   2019-01-13  12:45
  Щафета 4х7.5 км, Мъже   2019-01-13  15:30
  Руполдинг
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-16  15:30
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-17  15:30
  Щафета 4х7.5 км, Мъже   2019-01-18  15:30
  Щафета 4х6 км, Жени   2019-01-19  15:30
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-01-20  13:15
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-01-20  15:40
  Антхолц-Антерселва
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-24  15:30
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-25  15:30
  Преследване 10 км, Жени   2019-01-26  14:30
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-01-26  16:30
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-01-27  13:45
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-01-27  16:30
  Кенмор
  Индивидуално 20 км, Мъже   2019-02-07  19:15
  Индивидуално 15 км, Жени   2019-02-07  23:00
  Щафета 4х7.5 км, Мъже   2019-02-09  21:30
  Щафета 4х6 км, Жени   2019-02-09  23:45
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-02-10  20:00
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-02-10  23:00
  Солт Лейк Сити
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-02-14  20:15
  Спринт 10 км, Мъже   2019-02-15  20:15
  Преследване 10 км, Жени   2019-02-16  19:05
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-02-16  23:05
  Спринтова щафета   2019-02-17  19:10
  Смесена щафета   2019-02-17  23:05
  Холменколен
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-03-21  17:30
  Спринт 10 км, Мъже   2019-03-22  17:30
  Преследване 10 км, Жени   2019-03-23  16:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-03-23  18:15
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-03-24  15:00
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-03-24  17:30
 
IBU Купа
  Идре
  Спринт 10 км, Мъже   2018-11-29  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-11-29  14:00
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-01  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-01  14:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-12-02  11:00
  Преследване 10 км, Жени   2018-12-02  13:30
   Риднау-Вал Ридана
  Спринтова щафета   2018-12-13  11:00
  Смесена щафета   2018-12-13  13:30
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-15  11:00
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-15  14:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2018-12-16  11:00
  Преследване 10 км, Жени   2018-12-16  13:30
  Обертилиах
  Индивидуално 20 км, Мъже   2018-12-19  11:00
  Индивидуално 15 км, Жени   2018-12-19  14:30
  Спринт 10 км, Мъже   2018-12-22  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2018-12-22  14:00
  Душники-Здруй
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-12  11:00
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-12  14:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-13  11:00
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-13  14:00
  Арбер
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-19  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-19  14:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-01-20  11:00
  Преследване 10 км, Жени   2019-01-20  13:30
  Ленцерхайде
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-01-24  11:00
  Спринт 10 км, Мъже   2019-01-24  14:00
  Преследване 10 км, Жени   2019-01-26  11:00
  Преследване 12.5 км, Мъже   2019-01-26  14:30
  Спринтова щафета   2019-01-27  14:00
  Смесена щафета   2019-01-27  13:30
  Мартел-Вал Мартело
  Спринт 10 км, Мъже   2019-03-14  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-03-14  14:00
  Спринт 10 км, Мъже   2019-03-16  11:00
  Спринт 7.5 км, Жени   2019-03-16  14:00
  Масов старт 12.5 км, Жени   2019-03-17  11:00
  Масов старт 15 км, Мъже   2019-03-17  13:30
 
Младежко световно първенство
  Брезно-Осърбле
  Юноши, Щафета, 3х7.5 км   2019-01-27  12:00
  Девойки ст., Щафета, 3х6 км   2019-01-27  15:00
  Смесена щафета (Младежи)   2019-01-28  12:00
  Девойки, Щафета, 3х6 км   2019-01-28  15:00
  Юноши, Индивидуално, 12.5 км   2019-01-29  12:00
  Девойки ст., Индивидуално, 10 км   2019-01-29  15:00
  Младежи, Индивидуално, 15 км   2019-01-30  12:00
  Девойки, Индивидуално, 12.5 км   2019-01-30  15:30
  Юноши, Спринт, 7.5 км   2019-02-01  12:00
  Девойки ст., Спринт, 6 км   2019-02-01  15:00
  Младежи, Спринт, 10 км   2019-02-02  12:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2019-02-02  15:00
  Юноши, Преследване, 10 км   2019-02-03  12:00
  Девойки ст., Преследване, 7.5 км   2019-02-03  13:00
  Младежи, Преследване, 12.5 км   2019-02-03  15:15
  Девойки, Преследване, 10 км   2019-02-03  14:20
 
Младежко европейско първенство
  Шушоен
  Младежи, Индивидуално, 15 км   2019-03-06  11:00
  Девойки, Индивидуално, 12.5 км   2019-03-06  14:30
  Спринтова щафета. Младежи   2019-03-07  00:00
  Смесена щафета (Младежи)   2019-03-07  00:00
  Младежи, Спринт, 10 км   2019-03-09  11:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2019-03-09  14:00
  Младежи, Преследване, 12.5 км   2019-03-10  11:00
  Девойки, Преследване, 10 км   2019-03-10  14:00
 
Младежка купа
  Ленцерхайде
  Младежи, Индивидуално, 15 км   2018-12-15  11:00
  Девойки, Индивидуално, 12.5 км   2018-12-15  14:30
  Младежи, Спринт, 10 км   2018-12-16  11:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2018-12-16  14:00
  Преманон
  Смесена щафета (Младежи)   2018-12-19  12:00
  Спринтова щафета. Младежи   2018-12-19  13:00
  Младежи, Спринт, 10 км   2018-12-21  11:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2018-12-21  14:00
  Младежи, Преследване, 12.5 км   2018-12-22  11:00
  Девойки, Преследване, 10 км   2018-12-22  14:00
  Торсби
  Младежи, Спринт, 10 км   2019-03-01  11:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2019-03-01  14:00
  Младежи, Спринт, 10 км   2019-03-02  11:00
  Девойки, Спринт, 7.5 км   2019-03-02  14:00
 
 
 

Харесайте нашата група


Връзки

download install for pc is now available